ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ 26/2016

                     

                                Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η        Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ        Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ ΣΗΣ

      Σύμφωνα  με τις διατάξεις   του Ν .2810/8-3-2000   και σε εκτέλεση της υπ’ αριθμ  26/05-06-2016 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου  του Δα.Συ.Κ . Καλούμε για την 10η Ιουλίου   2016  ως  πρώτη    και  την 17η ως δεύτερη  πρόσκληση,  ημέρα     Κυριακή   και ώρα  11 π.μ.   στο  Δημοτικό  σχολείο    στο χωριό    Κυπαρίσσι    όλα    τα   εγγεγραμμένα   μέλη του Δα.Συ.Κ. στην ετήσια  τακτική     Γενική   Συνέλευση για συζήτηση  και    λήψη  αποφάσεων  στα παρακάτω θέματα :

ΘΕΜΑΤΑ: 1ο Έκθεση πεπραγμένων-Απολογισμός από 24-09-2015  μέχρι σήμερα Απαλλαγή Δ.Σ.

2ο .  Εκλογές     Νέου            Διοικητικού     Συμβουλίου        2016

Για την αποφυγή ταλαιπωρίας   (ΕΛΕΙΨΕΙ ΑΠΑΡΤΙΑΣ)     παρακαλούνται   οι Συνεταίροι       να  έλθουν   μόνο  την  ΚΥΡΙΑΚΗ  της 24ης ΙΟΥΛΙΟΥ   2016 , ως  Τρίτη   τελική  ειδοποίηση  και ώρα  11ης  π .μ  μέχρι  12ης  π.μ.   για   την   διεξαγωγή  της    9ης    Γενικής  Συνέλευσης  και   των   εκλογών  του νέου  Διοικητικού  Συμβουλίου.

          Δικαίωμα  συμμετοχής και  ψήφου     έχουν μόνο τα εγγεγραμμένα   Μέλη  του  Δα.Συ.Κ. και συγκεκριμένα τα  ταμειακός εντάξει μέλη. Ταμειακή τακτοποίηση μπορεί να γίνει και κατά την  ημέρα της   Γ.Σ.   Η Συνεταιριστική μερίδα  όπως γνωρίζετε   είναι  30 ευρώ  την  τριετία   . Θα  πρέπει  να πληρωθούν  άμεσα  για  να  συμμετάσχουν  στην  διαδικασία.  Μέχρι την  17η  Ιουλίου γίνονται  δεκτές  από  το  Δ,Σ  οι  αιτήσεις  των  ενδιαφερομένων  που  επιθυμούν  να  είναι  υποψήφιοι στο  ψηφοδέλτιο  του  Δα.Συ.Κ.  Δεκτές  γίνονται  οι  αιτήσεις  όπως  ορίζει  ο νόμος  το  καταστατικό  και  οι  αποφάσεις  των  Γενικών  Συνελεύσεων. Συγκεκριμένα  να  είναι  ταμειακώς  εντάξει , να μην εχει καταδικαστεί   και να μην οφείλει στη Δ.Ο.Υ .

    Οι  εκλογές     θα  γίνουν  με  το  καινούργιο  σύστημα  δηλ.  με  εκλέκτορες. Σύμφωνα  με  το  νόμο,  το  κτηματολόγιο  του  Συν/μου  και  τις  μέχρι  τώρα  αποφάσεις  της  Γενικής  Συνέλευσης το  κάθε  ζευγάρι  από  τα  19 έχει  από  τρεις  ψήφους. Για να  συγκεντρώσει  ένας  υποψήφιος  τρεις  ψήφους  θα  πρέπει  να  έχει  όλο  το  ζευγάρι  από  την  αγορά  του  1885  χωρίς  να   μοιραστεί  σε  κανένα  άλλο απόγονο   και  αποδεικνύεται με  διαθήκη ή  γονική  παροχή.  Οι  τρείς  ψήφοι  αντιπροσωπεύουν  200  στρέμματα δασικής  έκτασης.   Για  να  διεκδικήσει  παραπάνω  από  μια  ψήφο  ο  κάθε  υποψήφιος  θα  πρέπει  να  έχει  το  απόλυτο  του  ένα.  Ήτοι  66,5  στρέμματα  υπό  την  κατοχή  του  βάσει  του  κτηματολογίου.  Οι  υποψήφιοι  που  λαμβάνουν   εξουσιοδοτήσεις  στρεμμάτων   για  μια  ψήφο  ή  περισσότερες , εάν  δεν  είναι  πληρωμένη  η  συνεταιριστική  μερίδα  υποχρεούται  να πληρώσει  ο  ίδιος.     Δεν  μπορεί  να  υπογράψει  εξουσιοδότηση   γονικού  μεριδίου  ο  ιδιοκτήτης  δασικής  έκτασης  εάν  δεν  είναι  εγγεγραμμένο  μέλος  του  Δασικού  Συνεταιρισμού. Αυτομάτως  ο  υποψήφιος  αποβάλλεται  από  την  διαδικασία.  Τα  στρέμματα  ή  το  ποσοστό  επι  της  %  που  θα  φαίνεται  στην  εξουσιοδότηση  θα  πρέπει  να  συμφωνεί  με  το  ποσοστό  που  προκύπτει  από  το κτηματολόγιο. Για μια  ψήφο όπως  καταλαβαίνετε ίσως  χρειαστούν  και  δέκα εξουσιοδοτήσεις στρεμμάτων . Θα πρέπει   να  πληρωθούν όλες οι  συνεταιριστικές  μερίδες  των  γονικών  μεριδίων  όλων  των  ετών  που  οφείλονται.         .  Αιτήσεις  για  καυσόξυλα    γίνονται     δεκτές  από  τον  Δα.Συ.Κ  μέχρι  τις  25   Ιουνίου.

                                                                                       ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΑ.ΣΥ.Κ

                                                                                          Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                      Μαχαίρας       Γεώργιος  του  Επαμ.

OLD-BOOK-psd48389

Posted in Ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *