Απολογισμός Δεκαετίας 2006-2016

                                                 ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                 ΔΕΚΑΕΤΙΑΣ

   4ης     ΙΟΥΛΙΟΥ              2006     ————————– 24 ης   ΙΟΥΛΙΟΥ        2016

ΤΟΥ     ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ    ΤΟΥ ΔΑΣΙΚΟΥ ΣΥΝ/ΜΟΥ ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΟΥ

Πρόεδρος  Μαχαίρας  Γεώργιος  του  Επαμ         Αντιπρόεδρος  Σαλταρίκος Ιωάννης

Γραμματέας  Παπαδημητρίου  Χρήστος              Δ/νων Σύμβουλος Βερνέζος  Δημήτρης

Ταμίας     Κοτρίκλας  Ιωάννης   και   Αντ/πος   Ενώσεων, Μαχαίρας Γεώργιος του Επαμ.

1ος  Επιλαχών    Μπούρος   Αλέξης  του Ιων.

    Ως   Διοικητικό Συμβούλιο έπρεπε να ασχοληθούμε όχι μόνο με  την σύσταση ,αναγνώριση καθιέρωση του Δα.Συ.Κ.  αλλά και με την αποδοχή του από μερίδα συγχωριανών μας. Αυτό   ήταν και το πιο δύσκολο , δηλ  να μας αποδεχτούν,  το καταφέραμε  όμως  ως  98% και από μια ιδέα που ήταν η συγκρότηση του Συν/μου έφτασε να γίνει  θεσμός   με  οργάνωση ,δομή, στόχους, πρόγραμμα, ενδιαφέρον.  Στις  δύσκολες εποχές που ζούμε και μετά την κατάργηση των ανεξάρτητων κοινοτήτων  μόνο με συλλόγους ,Συν/μους και συλλογικές αποφάσεις μπορούμε να περιφρουρήσουμε και να διασώσουμε αυτό το πανέμορφο δάσος και αυτή την αξιόλογη περιοχή που μας παρέδωσαν  οι πρόγονοι  μας.

   Στην  δεκαετία  που πέρασε   όλοι μαζί προσπαθήσαμε και καταφέραμε να εντάξουμε την περιοχή μας σε προγράμματα και να γίνει αναγνώριση των προβλημάτων  της .Καταφέραμε  να συγκροτήσουμε τον Δα.Συ.Κ  αρχικά  με 56 ενεργά μέλη  και πολλούς φίλους μέλη.  Οργανώσαμε την Διοίκηση  και δομή του Συν/μου με όλα  τα απαιτούμενα  όπως : Μητρώο-Πρωτόκολλο-Σφραγίδες-Βιβλία εσόδων εξόδων, Αρχείο ,Βιβλίο αποφάσεων Γ.Σ  και Δ.Σ ,  Τιμολόγια ,ΑΦΜ, Αλληλογραφία κ.λ.π. Αναγνώριση του Συν/μου σε Υπουργείο, Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, Διεύθυνση Δασών, Δασαρχείο, Δήμο, Ειρηνοδικείο κ.λ.π. Πλήρεις καταστάσεις  σε ΙΚΑ, Πλήρεις καταστάσεις στη Δ.Ο.Υ, φορολογικών δηλώσεων, εκκαθαριστικών Φ.Π.Α. τριμηνίας και τελικών. Σύσταση επιτροπής Μητρώου για τον καθορισμό του Γενεαλογικού δένδρου και του ποσοστού συνιδιοκτησίας των μελών. Ατομικό Βιβλίο ποσοστώσεων ανά ζευγάρι και μεριδιούχων. Σύγκλιση 8Γενικών Συνελεύσεων και πληθώρα αποφάσεων  όλες ομόφωνες.

     Πετύχαμε το συνεχή καθαρισμό των  δασικών δρόμων  με μηχανήματα της Λάρκο η του Δασαρχείου. Καθορίσαμε  με ετήσια συνδρομή  15  ευρώ το σφράγισμα και κόψιμο πεύκων  για ατομικές ανάγκες. Διασφαλίσαμε τη συνεχή     παρακολούθηση της περιοχής   μας από την    πυροσβεστική  υπηρεσία. Δημιουργήσαμε τις προϋποθέσεις  μέσα από την εγκεκριμένη Αναγνωριστική Μελέτη   να υλοποιήσουμε  σημαντικά έργα  και να γνωρίσουμε καλύτερα την περιοχή μας  εντοπίζοντας τα προβλήματά της. Πετύχαμε μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα  με επίπονες προσπάθειες  να συντάξουμε περιβαλλοντική μελέτη  της περιοχής μας και να υλοποιήσουμε το έργο της ζώνης αντιπυρικής προστασίας, από την θέση καμίνι μέχρι την κορυφή του βράχου. Έχουμε έτοιμες εγκεκριμένες μελέτες από την Περιφέρεια  Στερεάς Ελλάδας  για στεγασμένες ζώνες  επί των δασικών δρόμων και μονοπατιών  μήκους 20  χιλιόμετρων.

   Πετύχαμε  να είμαστε ο πιο δραστήριος  Συν/σμος  ως  νεοϊδρυθείς, χωρίς εισπράξεις, χωρίς  ταμείο, μόνο με προσωπική υπηρεσία  και την  συνδρομή των μελών. Είμαστε ο μόνος Δασικός  Συν/σμος  που υλοποίησε πρόγραμμα διάνοιξης  Αντιπυρικής  ζώνης  χωρίς να λάβουμε από το κράτος βοήθεια ούτε ένα ευρώ. Με μόνες  εισπράξεις  όλη την τετραετία την συνδρομή εγγραφής  των μελών (50 ευρώ)  την έκτακτη συνδρομή για την ζώνη (50 ευρώ ) και την συνδρομή των καυσόξυλων (250 ευρώ ανά έτος) αναλυτικά όπως  γνωρίζεται  και  από  την Γενική  Συνέλευση της  4ης Ιουλίου  του  2010 με  την καλή  διαχείριση  των  4,800 ευρώ εσόδων ,την  απαλλαγή  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  από  πάσης  φύσεως  ατασθαλίες,                                                             Καταφέραμε  να έχουμε  ισοσκελισμένο ισολογισμό και να μην χρωστάμε ούτε ένα  ευρώ .Καταφέραμε  να ιδρύσουμε και να λειτουργήσουμε ένα Συν/σμο με 4.800 ευρώ  όταν προ  εξαετίας   κάποιοι  μας έλεγαν ότι μόνο  ο Δικηγόρος  θέλει για την ίδρυση 6.000 ευρώ. Επίσης  στα τρέχοντα, που γνωρίζεται βέβαια,  υπάρχει  και η υπόλοιπη  οφειλή του εργολάβου  6.000 ευρώ  με  τα  οποία θα πληρωθεί η συνταχθείσα  μελέτη  Αντιπυρικής  προστασίας  του χωριού μας.

     Αντιμετωπίσαμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο κατά την γνώμη μας ,  την συκοφαντική προσπάθεια και παρεμπόδιση του έργου  εδώ και οκτώ   μήνες  εκ μέρους μιας οικογένειας συγχωριανών μας , με εξώδικα ,ανακρίσεις , καταγγελίες στην περιφέρεια  και δείξαμε ότι προσπαθούμε  για το καλό του τόπου χωρίς αντεκδικήσεις. Δεν χρησιμοποιούμε τον Δα.Συ.Κ. ως  μέσον για αυτοπροβολή. Μια προσπάθεια  κάνουμε να σώσουμε ότι μπορούμε. Μια προσπάθεια να διατηρήσουμε την περιοχή μας αλώβητη από κάθε επιβουλή, καθαρή και προσιτή στους πολίτες.

    Είχαμε    την  ατυχία  να  χάσουμε   τον  πρόεδρο μας   αμέσως  μετά  την   εκλογή . Η προνοητικότητά μας   όμως,  να   έχουμε   επιλαχών   μέλος, μας  διευκόλυνε  στο   Διοικητικό  και  δεν  χρειάστηκαν  επανωτές   εκλογές.   Αναλαμβάνοντας   το  νέο   έργο  που  μας  παρουσιαζόταν  μετά  την  ολοκλήρωση  της  ζώνης  αντιπυρικής  προστασίας κάναμε  προτάσεις  και  δώσαμε  λύσεις  στο  Δασαρχείο  Χαλκίδας  για  την  επιμήκυνση  αυτής   μέχρι  τον  Άγιο  Νικόλαο  Ακρών   και  την  διαπλάτυνσή  της  κατά  δέκα  με  δεκαπέντε  μετρά. Περιμένουμε  την  υλοποίηση  τους   μετά την  ένταξή  τους  στο  ολοκληρωμένο  πρόγραμμα  προστασίας   της  περιοχής  μας.

    Συμμετείχαμε   επανειλημμένα,  δυναμικά  και  αποφασιστικά     στη  Δημόσια  διαβούλευση   στο  Νέο  σχέδιο  νόμου   λειτουργίας  των  Δασικών  Συνεταιρισμών.   Ο  νέος  Νομός  δεν  αναφερόταν  καν  στους  Αναγκαστικούς  Δασικούς  Συν/μούς. Τους  έβγαζε  έξω  και  ιδρυόντουσαν  Συν/μοί  μόνο  Δασεργατών. Καταφέραμε   με  επίπονες  προσπάθειες , με  επανειλημμένες  συναντήσεις  στο  υπουργείο   Ανάπτυξης  με  συχνά  τηλεφωνήματα  και  αντεγκλήσεις  μετά  των  υπευθύνων  σύνταξης  του  νέου  Νόμου  να  τροποποιήσουμε  διατάξεις   και  στο  Άρθρο  151 Ν.Δ.86/1969  στην  παράγραφο  α)  να  φαίνεται    ρητά  πως  τα  δάση   μπορούν  να    διαχειρίζονται   από  Αναγκαστικούς  Δασικούς  Συν/μούς  , εφ’  όσον  έχουν  ιδρυθεί  και  είναι  σε  λειτουργία  μέχρι  την  ισχύ  του  παρόντος  .  Με  την  διάταξη  αυτή  τα  δάση  μένουν   ως  έχουν  και  δεν  έχουν  την  εκμετάλλευσή  τους   μόνο  οι  δασεργάτες. Πιστεύουμε  πως  με  την  υπευθυνότητά    μας  συμβάλλαμε  αποφασιστικά   στο  θεσμικό  πλαίσιο  λειτουργίας  των  Συν/μών,  πράγμα  που  είδε  και  το  ίδιο  το  υπουργείο   στέλνοντάς  μας  ευχαριστήριο για  την  συμμετοχή,   ακόμη    δε   και  η  ευβοϊκή  γνώμη  έγραψε  πως  ήμασταν  ο  μόνος  Συν/μός  από την  Εύβοια.

   Με  ζήλο ,  όρεξη  για  δουλειά  και  αποφασιστικότητα   μέλη  του  Δα.Συ.Κ.  υπακούοντας  στην  ανακοίνωση  της  εθελούσιας   εργασίας ,  προσήλθαν   στην   διάνοιξη   των   παλαιών   μονοπατιών  ολοκληρώνοντας   το   ένα  προς  την  Μπίλζα  παράλληλα   με  το  ρέμα,   και  φτάνοντας   στα  μισά   το  άλλο     μονοπάτι από  την  βάση  του  βράχου   προς   την  ζώνη   αντιπυρικής   προστασίας. Αυτά   τα  μονοπάτια   θα  είναι  οι  αυριανοί  δρόμοι  που  θα  εξυπηρετούν  το  χωριό  μας  και  τους   κατοίκους   του. Θα  προστατέψουμε  διακριτικά   με  όσα  μέσα  διαθέτουμε  την  αγέλη   ελευθέρας  βοσκής  που  υπάρχει  και  βόσκει    στους  πρόποδες  του  βράχου   από  τους   επίδοξους  θηρευτές   τους.

   Με  το   υπ’  αριθμ.  72/2012    της  7ης  Ιουνίου  του 2012   έγγραφό  μας   προς  τη  Λάρκο   δημιουργήσαμε  τις  προϋποθέσεις  όπως   κάθε  χρόνο   να  διανοίξουμε  ,να  καθαρίσουμε   και  να  στρώσουμε   με  αμμοχάλικο  τους  τρεις  βασικούς  δασικούς   δρόμους   του ‘ Αμπλα  , της  Μπαζίνας  και   στα  αγριοκλήματα,. Ήρθαν   Μηχανικοί   της  Λάρκο   και  ενέκριναν   το  έργο   με  άμεση  αποστολή   μηχανημάτων  . Εν   τούτοις  συγχωριανοί  μας  διαμαρτυρήθηκαν   έντονα   προς   την  Διοίκηση  της  Λάρκο   περί   ανευθυνότητας   του  ΔαΣυΚ   και  απέτρεψαν   το  έργο.  Κατά  την  γνώμη  μας  έγινε   παρεμπόδιση   κοινωφελούς   έργου  με  απρόβλεπτες   συνέπειες    κάτι   το  ανεπίτρεπτο και  εστάλη  διαμαρτυρία   εκ  μέρους  του  Δα.Συ.Κ προς   τον  Δήμο  Διρφύων  @  Μεσσαπίων  . Τέτοιες   ενέργειες  μας  βλάπτουν  όλους. Εμείς  θα  συνεχίσουμε την προσπάθεια και πιστεύουμε πως  σε  μικρό  χρονικό  διάστημα  οι  δρόμοι  θα στρωθούν.  Εάν   επαναληφθεί  όμως  το  ίδιο  φαινόμενο  είμαστε  υποχρεωμένοι  να  καταγγελθούν   για  συκοφαντία  και  παρεμπόδιση    κοινωφελούς   έργου.

       Με    την   πράξη   Νο   5   της  Γενικής   Συνέλευσης    του  Δασικού  Συνεταιρισμού  Κυπαρισσίου   δίνεται   η  εντολή   στο  Διοικητικό  Συμβούλιο  να  αναλάβει   την  διαδικασία  υλοποίησης  του  προγράμματος   της  διεκδίκησης  και  προσάρτησης  του  χώρου   όπως  αναγράφονται  στο  συμβόλαιο και στον   νέο  χάρτη  και   να  φέρει  εις  πέρας  την  διαδικασία  του αποτερματισμού.  Ξεκινώντας  την  διαδικασία   έχουμε      αντιδράσεις   πέφτοντας   ακόμη   μια  φορά  σε  συκοφαντίες  και  αναλήθειες. Όποιος  φτάνει   λέει  ότι  θέλει  και  όπως  το  θέλει . Όλοι  γνωρίζουν  τα  πάντα  και  τίποτα. Όλα λέγονται για  να  μας  καθηλώσουν να  μας  συκοφαντήσουν  να  μας  διαβάλουν  να  τα  παρατήσουμε. Όλα  λέγονται  χωρίς  υπευθυνότητα  χωρίς  έλεος. Εάν  δεν  το  διεκδικούσαμε  οι  ίδιοι  θα  μας  έλεγαν  τα  ίδια  γιατί  δεν  το  διεκδικούμε. Τώρα  που  το  διεκδικούμε  μιλούν  ανεύθυνα,  αόριστα , απρόσωπα , χωρίς  αποδείξεις. Εμείς   είμαστε  υποχρεωμένοι  να  έχουμε  αποδείξεις και   το  αποδεικνύουμε. Είμαστε  υποχρεωμένοι ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  του Δα.Συ.Κ. να  λέμε  αλήθειες  και  τις  λέμε  . Όλοι  το  γνωρίζουν  ,όλοι ξέρουν  ότι  αυτή  η προσπάθεια  για  να  έχει αίσιο  τέλος θέλει  αγώνα ,κουράγιο  ,τόλμη , αποφασιστικότητα.  Όλοι  το  γνωρίζουν  ότι  τα  βάζουμε  με  το Δημόσιο  και  τις  εταιρείες  του.  Όλοι  το  γνωρίζουν  ότι  οι  μόνοι  που  θα  χάσουν  απ’ αυτή  τη  διαδικασία  είναι  το  Δημόσιο  και  οι  εταιρείες  του  . Εντούτοις  βρίσκονται  άτομα  ανάμεσά μας  που  δεν  υποστηρίζουν  την  ιδέα  του  Αποτερματισμού  αλλά υποστηρίζουν  τα  συμφέροντα  του  Δημοσίου   . Δεν  υποστηρίζουν  το  Συμφέρον  των  Κατοίκων   του  Κυπαρισσίου  και  Ακρών   αλλά  τα  συμφέροντα  των  Εταιρειών. Η  πράξη  του  Αποτερματισμού  γνωρίζουν  ότι  θα  ευνοήσει  τους  κατοίκους  αλλά  δεν  θέλουν να γίνει . Γνωρίζουν  ότι  τον έλεγχο στην περιοχή  θα έχουν   οι κάτοικοι  και  όχι  οι  εταιρείες  αλλά  δεν θέλουν  και πάλι . Γιατί;;;;;;

    Ζητήσαμε  από  τον  Δήμο  Διρφύων @Μεσσαπίων έργο  το  οποίο  εγκρίθηκε να  γίνει μέχρι  τέλους  της  τετραετίας,  να στρωθούν  με  τσιμέντο  5  ρέματα για  να  γίνει  η  διάβαση  ευκολότερη. Επίσης  να  τοποθετηθούν μεγάλοι κάδοι  οικοδομικοί  σε  τέσσερα  σημεία  για  καθαρότερο    περιβάλλον.

    Τα  τελευταία  3  χρόνια  πιστεύουμε  ότι  πετύχαμε  τα  σπουδαιότερα   και  σημαντικότερα  πράγματα  όσον  αφορά  την  εξέλιξη  του  δασικού  Συν/μου  και   γενικά  της  περιοχής μας.  Η  δυνατότητα  που  δόθηκε   μέσα  από  την   αναγνώριση των  παλαιών  μονοπατιών  Κυπαρισσίου  –  Ακρών  δημιούργησε  τις  προϋποθέσεις  ούτως  ώστε  το  χωριό  μας  και  εν  γένει  η  ευρύτερη  περιοχή  να  γίνει  αντικείμενο  συζήτησης   στις  εφημερίδες  και   στο  διαδίκτυο.  Η  περιοχή  μας  έγινε  πόλος  έλξης  περιπατητών,  πεζοπόρων , ορειβατών  και  οι  προοπτικές  που  διαγράφονται είναι  όχι  μόνο   ευχάριστες  αλλά   απίστευτα  αληθινές.  Το  ενδιαφέρον  που  δείχνουν οι  σύλλογοι  που  επισκέφτηκαν   και  περπάτησαν  την  περιοχή  μας,  μας  αναγκάζει ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  του  Συνεταιρισμού  να  στραφούμε  με  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον  προς  το  δάσος  και  να  δημιουργήσουμε  τις κατάλληλες  συνθήκες  οι  ορειβάτες   που  επισκέπτονται  την  περιοχή  μας  να  έχουν  ευκολότερη  πρόσβαση   στα  καλύτερα   σημεία   του. Τα  καλά  λόγια  που  μας  είπαν, που έγραψαν,  που  δημοσίευσαν για  την  περιοχή  μας  οι  επισκέπτες  και  περιπατητές  μας  γεμίζουν ικανοποίηση  και  αυτοπεποίθηση   ότι  η  προσπάθειά  μας όλα  αυτά  τα  χρόνια  δεν  πήγε  χαμένη. Τώρα  άρχισαν   να   φαίνονται  οι  καρποί  της  διορατικότητας  των  μελών   του  Συνεταιρισμού  και   με λίγη  προσπάθεια  ακόμη   θα  πετύχουμε  αυτά  που  άλλοι  Συνεταιρισμοί μόνο  ονειρεύονται.

   Αναλυτικά  αυτή  η   τριετία  είχε  μεγάλο  αγώνα.

   Μετά  τον  δεύτερο  καθαρισμό  της  αντιπυρικής  ζώνης  και  την  διάνοιξη  των  παλαιών  μονοπατιών   Κυπαρισσίου  –  Ακρών   από  μέλη  του   Συνεταιρισμού  φτάσαμε στο  σημείο  να  έχουμε ένα  μονοπάτι αναγνωρισμένο  στα  7  χιλιόμετρα   και  ένα  μονοπάτι  το  οποίο  φτάνει  στα  Αντριαλά  μήκους  11  χιλιομέτρων. Ολοκληρώθηκε  μια  προσπάθεια  πολλών  ετών  και  συνεχίστηκε  ούτως  ώστε  να  γίνει  η  ένταξη  των  μονοπατιών  στο  πανελλήνιο  με  αναγνώριση  στους  ορειβατικούς  συλλόγους. Σηματοδοτείσάμε  τα  μονοπάτια  και  άνοιξε  ο  δρόμος  να  περπατηθούν   από  ανθρώπους  λάτρεις  της  φύσης  και  πεζοπόρους  γνωστούς  και  άγνωστους.    Με  το  άνοιγμα  των  μονοπατιών  και  την  αναγνώριση αυτών ,  την άνοιξη  του  2015 στις  10  του  Μάη  εγκαινιάσαμε   αυτά  με  την  συμμετοχή   πολλών  πεζοπόρων  και  του  Ε.Ο.Σ. Χαλκίδας.  Ακολούθησε  μεγάλο  γλέντι  στην  πλατεία  του  χωριού μέχρι  αργά  το  βράδυ. Οι  πεζοπόροι  όχι  μόνο  ενθουσιάστηκαν   απ’  όλη  την  εκδήλωση  αλλά  μας  προέτρεψαν  να  διαμορφώσουμε  νέες  διαδρομές  ή  να  βρούμε  ιστορικά  στοιχεία  που  διαδραματίστηκαν   στην  περιοχή  μας και  να  τα  αξιοποιήσουμε. Έτσι  η  ιδέα  των  Αντριαλών  που  αναγραφόταν  στα  φυλάδια  έγινε  πραγματικότητα.

        Με  πρωτοβουλία  του  Δα.Συ.Κ.  και  τη  συμμετοχή  του  Περιβαλλοντικού  ,Πολιτιστικού Συλλόγου  Κυπαρισσίου  φτιάξαμε   μνημείο  στα  Αντριαλά  με  μαρμάρινη  επιγραφή  για  τους  πεσόντες  του   1823  στην  μάχη  των  Αντριαλών.  Η  δεύτερη  ανάβαση  στο  Βράχο  του  2016 ακολούθησε   την  πορεία  των  μονοπατιών  μέχρι  τα  Αντριαλά  όπου  έγινε  και  η  πρώτη  δέηση για  τους  πεσόντες  Έλληνες,   παρουσία του  πρώην  αρχηγού  ΓΕΕΘΑ   κυρίου  Ζιαζιά Κων/νου, του Αντιδημάρχου Κυρίου Ματράκα ,των  Ιερέων  των  γειτονικών  χωριών και  πλήθος  κόσμου. Ακολούθησε  και πάλι   φαγητό  και  ποτό   προς  τους  προσκεκλημένους  στην  πλατεία  του  χωριού  κάτω  από  τα  καταπράσινα  πλατάνια.    Το  2015 κατόπιν  συμφωνίας   με  Δασαρχείο ,Δ/νση  Δασών, Δ/νση Τεχνικών έργων, Δήμο  Διρφύων @Μεσσαπίων αναλάβαμε  ως  Δα.Συ.Κ.  να  κόψουμε   τα  επικίνδυνα   δένδρα  από  την  Εθνική  Οδό  φέρνοντας  εις  πέρας   μια   δύσκολη  και  επικίνδυνη  αποστολή.  Με  τα  χρήματα  που  συγκεντρώθηκαν  από  το  bazzar  τοπικών  προιόντων  που  έγινε  κατά  την  ημέρα  της  εκδήλωσης  , και  την   κοπή  των  επικίνδυνων  δένδρων ,  πληρώσαμε  την  εκδήλωση  του 2015  ,την  εκδήλωση  του  2016,  τα  8  Τραπεζοκαθίσματα  που  αγοράσαμε από  την  καλαμπάκα, καθώς  επίσης  και  τις  διαμορφώσεις  και  δαπεδοστρώσεις  που  κάναμε στα  σημεία  τοποθέτησης  των  τραπεζοκαθισμάτων . Θα  συνεχιστούν  οι  εργασίες  διαμόρφωσης  του  χώρου  πλησίον  του  μνημείου  των  Αντριαλών  ίσως  και   αναστήλωση   των  ταμπουριών  στο  Ορδί.

     Το  τονίζουμε   και παραπάνω .Δεν χρησιμοποιούμε τον Δα.Συ.Κ. ως  μέσον για αυτοπροβολή. Μια προσπάθεια  κάνουμε να σώσουμε ότι μπορούμε. Μια προσπάθεια να διατηρήσουμε την περιοχή μας αλώβητη από κάθε επιβουλή, καθαρή και προσιτή στους πολίτες. Η προσπάθεια  αυτή φαίνεται και στο   site του  Δα.Συ.Κ.. Κάνουμε γνωστό στο πανελλήνιο και σ’ όλο τον κόσμο μέσα από το διαδίκτυο εδώ και δέκα χρόνια το έργο του.. 4.000 επισκέψεις   το χρόνο  δέχεται  η διεύθυνση   WWW. Kyparissichalkidas.gr. Στο  Dasyk@in.gr γίνεται η αλληλογραφία με e-mail για όσους το επιζητούν. Όλες  οι αποφάσεις  ,οι χάρτες  ,τα προγράμματα ,οι μελέτες  είναι ανεβασμένα στο internet και κάθε πολίτης  μπορεί να ενημερωθεί  για την πορεία και την κατάσταση του Συν/σμου.  Στο  YouTube  και στην ίδια διεύθυνση  θα δείτε φωτογραφίες του χωριού μας  στο pathfinder  την ιστορία του χωριού μας.    Με δορυφορικές λήψεις μέσω Google  earth καλύπτουμε όλη την έκταση του Δα.Συ.κ. και γνωρίζουμε ανά πάσα στιγμή  τις  μεταβολές που υφίσταται η δασική έκταση. Επίσης ρυθμίζουμε στο μέλλον να υπάρξει ένα αυτόματο σύστημα παρακολούθησης  του δάσους με web camera για να προλάβει εν τη γενέσει εστία φωτιάς.

    Ελπίζουμε  ως  Διοικητικό  Συμβούλιο  ότι  εδώ  και  τρία  χρόνια   δεν  σας  έχουμε  διαψεύσει  σε  όσα  οι  Γενικές  Συνελεύσεις   του  Δα.Συ.Κ. προστάζουν  και  αποφασίζουν  πάντα  ομόφωνα. Με  τον  ίδιο  ζήλο  θα  συνεχίσουμε  μέχρι  τις  εκλογές,   τις  αρχές  Ιουλίου του  2019 .

                                                                                                       Μετά τιμής

                                                                          Το         Διοικητικό    Συμβούλιο    του Δα.Συ.Κ.

       Ο  Πρόεδρος                                 Ο   Γραμματέας                                          Τα    Μέλη

OLD-BOOK-psd48389

Posted in Ανακοινώσεις.

Αφήστε μια απάντηση

Η ηλ. διεύθυνσή σας δεν δημοσιεύεται. Τα υποχρεωτικά πεδία σημειώνονται με *